A+ A A-

Regulamin konkursu "Kosmos"

Regulamin konkursu "Kosmos"

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 39 (Budynek PASTy) pokój 902, IX piętro, domofon 6. 00-108 Warszawa, KRS 0000445074 REGONNIP 1231274933
 2. Konkurs jest organizowany przy użyciu medium społecznościowego: Facebook.
 3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Fundatorem nagrody jest Organizator. Nagroda nie może być wymieniona na inną formę gratyfikacji.
 5. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Firma Facebook jest w pełni zwolniona z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, a ponadto, promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis, ani też z nim związana. Organizator promocji korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w danym konkursie, Uczestnik powinien do dnia 30.04.2019 odpowiedzieć w komentarzu pod wyznaczonym postem konkursowym na pytanie: "Dlaczego chciałbyć polecieć w kosmos?"
 2. Do udziału w konkursie można zgłosić tylko jedną wypowiedź. 

Czas trwania i zasady wyłonienia zwycięzców

 1. Do konkursu można zgłaszać się do dnia 30.04.2019 włącznie.
 2. Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury powołane przez fundację
 3. Autorzy 5 wybranych prac otrzymają 1 egzemplarz książki "Kosmos". W sumie do wygrania jest 5 egzemplarzy. Jedna osoba może wygrać 1 egz. książki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania zwycięzcy arbitralnie.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że praca jest jego autorstwa.

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 39 (Budynek PASTy) pokój 902, IX piętro, domofon 6. 00-108 Warszawa, KRS 0000445074 REGON 146470132 NIP 12312749332. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.(dalej jako „RODO”).
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane będą przetwarzane w celu poprawnej realizacji konkursu.
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Postanowienia końcowe

 1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zasadach konkursu bez podawania przyczyny.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem http://duch.edu.pl/index.php/component/content/article?id=635

Co się u nas działo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
..__