A+ A A-

Nikt nie spodziewał się zajęć o inkwizycji

pod01.02

 

Inkwizycja, czy też Święte Oficjum Kościoła Katolickiego, powstała w XIII w. jako odpowiedź na mnożące się w ówczesnej Europie ruchy reformatorskie, takie jak albigensi głoszący powrót do idei ubóstwa, czy katarzy jawnie występujący przeciw hierarchii kościelnej i ustrojowi feudalnemu.  Była ona organem śledczo-sądowniczym o bardzo szerokich uprawnieniach. Głównym jej zadaniem było zwalczanie herezji, czyli wszelkich odstępstw od wiary. Powszechnie kojarzoną z inkwizycja karą dla heretyków miało być spalenie na stosie zgodnie z ustawodawstwem cesarza Fryderyka II, zaakceptowanym następnie przez papieży Grzegorza IX i Innocentego IV. W okresie późniejszym. Działania Inkwizycji są również powszechni kojarzone z popularnymi w średniowieczu i czasach nowożytnych procesami o czary, które miały również miejsce na ziemiach polskich. Czy jednak oblicze Inkwizycji faktycznie jest tak straszne? Na zajęciach PODRÓŻNICY dowiedzieli się, czym byłe inkwizycja. Poznali główne nurty reformatorskie i wolnomyślicielskie, z którymi walczyła. Odkryli  tajemnice związane z procesami czarownic. A na koniec wzięli w inscenizacji procesu heretyka bazującej na dostępnych źródłach historycznych.

Zajęcia poprowadził pan mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__