A+ A A-

Od wieku rozumu po wiek pary i elektryczności. Rewolucja przemysłowa.

posz29.02aaa

Rewolucja przemysłowa to proces, który został zapoczątkowany w XVIII w. w Anglii i Szkocji, a jego skutki są odczuwalne dla nas po dziś dzień. Charakteryzował się przejściem z gospodarki opartej na rolnictwie do gospodarki przemysłowej, która stopniowo przeszła w przemysłowo-usługową.  Spowodował on również gwałtowny rozwój miast, w których umiejscowione były zakłady przemysłowe oraz masową migrację ludzi ze wsi. Pojawiły się nowe, nieznane dotąd problemy społeczne, takie jak tworzenie się dzielnic skrajnej nędzy, przeludnienie czy gwałtowny wzrost przestępczości.  
Na ostatnich zajęciach POSZUKIWACZE wybrali się do czasów rewolucji przemysłowej. Poznali najważniejsze wynalazki, które ją zapoczątkowały. Odkryli tajemnice związane z elektrycznością i magnetyzmem. A przede wszystkim zabudowali działające ogniwo galwaniczne.

Zajęcia poprowadził pan mgr  Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

posz29.02bbb

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__