A+ A A-

Barbarzyński sznyt - starożytne kultury na ziemiach polskich

poszuk19.10.2019 6b

Pierwsze stulecia naszej ery to czas, kiedy na ziemiach polskich dominują dwie kultury archeologiczne. Pierwsza z nich – kultura przeworska, wyrosła na spuściźnie kultury pomorskiej z wczesnej epoki żelaza. Ludność tej kultury, utożsamiana obecnie z Wandalami, doprowadziła do bardzo wysokiego poziomu metalurgię żelaza pochodzącego z lokalnych rud darniowych. W grobach przeworskich bardzo częstymi znaleziskami są elementy uzbrojenia takie jak miecze, groty włóczni czy umba tarcz, które świadczą, że oprócz działalności rolniczej i wytwórczej ludność przeworska prowadziła wojowniczy tryb życia.
Drugą z kultur jest kultura wielbarska, etnicznie identyfikowana jest z Gotami i Gepidami. Charakterystyczny dla obrządku pogrzebowego jest brak występującej w grobach broni, a zamiast tego licznej biżuterii wykonanej często ze srebra i złota. Ludność ta trwała na ziemiach polskich aż do V w n.e., kiedy to ustąpiła pod naporem Hunów, dając początek Okresowi Wędrówek Ludów.
Nasi słuchacze zapoznali się z życiem codziennym Wandalów i Gotów. Odkryli, jak wyglądała moda tamtych czasów. Próbowali swoich sił w trudnej sztuce tworzenia węzła swebskiego. Dowiedzieli się również, jak wykonywano przedmioty z żelaza i jaką rolę pełnili kowale. A na koniec, czynnie poznawali tajniki starożytnych sztuk walki.
W świat Wandalów i Gotów wprowadził nas mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

19.10.2019 8a

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__