A+ A A-

Łacina geopolitycznie

Najważniejszy język w historii świata? 

Łacina

Podczas zajęć Twórcy poznali historię łaciny - języka, który wywodził się ze starożytnego Rzymu i stał się jednym z najważniejszych języków w historii świata. Uczniowie podczas zajęć poznali dzieje tej niesamowitej mowy i jej uniwersalny charakter. Słuchacze dowiedzieli się, jaką rolę łacina odgrywała w czasach Imperium Rzymskiego, czemu później stała się głównym językiem komunikacji w średniowiecznej Europie i ile z tego dziedzictwa przetrwało do dnia dzisiejszego.

Bardzo ważnym przykładem tego, że łacina nadal odgrywa ważną rolę (chociaż już raczej symboliczną), jest to, że nadal możemy ją spotkać w różnych miejscach naszego codziennego życia. W trakcie zajęć Uczniowie zapoznają się z obecnością łaciny we współczesnej geopolityce na przykładzie dewiz. Dewiza (z fr. devise "godło, zawołanie", z łac. sententia divisa "myśl wydzielona") – to krótkie zdanie definiujące ogólną zasadę postępowania. Przez wieki dewizy przyświecające sławnym osobistościom i rodom, miastom, uniwersytetom i państwom formułowane były często po łacinie, co odzwierciedlało olbrzymie znaczenie tego języka w europejskiej dyplomacji, edukacji, nauce i komunikacji. Również współcześnie miasta, państwa, organizacje, oddziały wojskowe czy instytucje międzynarodowe, w tym Unia Europejska, przybierają często dewizy łacińskie, szukając nobilitacji i odwołując się do wspólnych nam wszystkim łacińskich korzeni zachodniej cywilizacji.

W łaciński świat zabrała nas mgr Anna Zawadzka - historyk i archeolog. Prowadzi m.in. kursy „Łacina żywa” w ramach Uniwersytetu Otwartego UW , zajęcia o łacinie w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii oraz kółka i projekty popularyzujące łacinę i antyk dla gimnazjalistów i licealistów.

PS Jeżeli interesuję Was łacina, to zapraszamy na nasze zajęcia, gdzie możecie uczyć się tego języka:

Łacina wśród nas!

łacina 2

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__