A+ A A-

Regulamin konkursu świątecznego

Regulamin „Konkursu świątecznego”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 39 (Budynek PASTy) pokój 902, IX piętro, domofon 6. 00-108 Warszawa, KRS 0000445074 REGONNIP 1231274933
 2. Konkurs jest organizowany przy użyciu medium społecznościowego: Facebook.
 3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Fundatorem nagrody jest Organizator. Nagroda nie może być wymieniona na inną formę gratyfikacji.
 5. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Firma Facebook jest w pełni zwolniona z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, a ponadto, promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis, ani też z nim związana. Organizator promocji korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w danym konkursie, Uczestnik powinien do dnia 15.12.2018 dostarczyć na zajęcia pracę spełniającą wymogi zadania konkursowego.
 2. Aby móc wziąć udział w konkursie należy wypełnić odpowiednie oświadczenia otrzymane podczas wręczania pracy konkursowej.
 3. Do udziału w konkursie można zgłosić tylko jedną pracę.
 4. Udział w konkursie mogą brać tylko słuchacze DUCHa w roku szkolnym 2018/2019. 

Czas trwania i zasady wyłonienia zwycięzców

 1. Do konkursu można zgłaszać się do dnia 15.12.2018 włącznie.
 2. Zwycięzca zostanie ogłoszony poprzez głosowanie na wskazanym fanpage’u fundacji. Za głosy uznaje się polubienia (inne dostępne reakcje nie są brane pod uwagę) zdjęcia przedstawiającego zgłoszoną pracę.
 3. Autorzy prac z największą ilością „polubień”  otrzymają 1 losowy egzemplarz książki. W sumie do wygrania jest 20 egzemplarzy. Jedna osoba może wygrać 1 egz. książki.
 4. W razie uzyskania równej ilości punktów, Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania zwycięzcy arbitralnie.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że praca jest jego autorstwa.

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 39 (Budynek PASTy) pokój 902, IX piętro, domofon 6. 00-108 Warszawa, KRS 0000445074 REGON 146470132 NIP 12312749332. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.(dalej jako „RODO”).
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane będą przetwarzane w celu poprawnej realizacji konkursu.
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Postanowienia końcowe

 1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zasadach konkursu bez podawania przyczyny.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem http://duch.edu.pl/index.php/component/content/article?id=533

Co się u nas działo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
..__