A+ A A-

Ostatnie pożegnanie koronowanej głowy. Pochówki królów

Władcy poprzez fundowanie sobie wystawnych nagrobków chcieli pokazać swoją doczesną chwałę, nekropolie władców zaś są efektem prowadzenia polityki historycznej w średniowieczu. Ponadto nie zawsze zabytki, z którymi dzisiaj mamy do czynienia są takie same, jak w chwili powstania. Często były zmieniane, przekuwane, przemalowywane czy przestawiane.
Podczas zajęć Słuchacze dowiedzieli się, w jaki sposób władcy polscy zapewniali sobie pamięć u potomnych. Poznali także dwóch wielkich rzeźbiarzy: Donatella, wielkiego mistrza z Florencji, który jest uważany za twórcę rzeźby renesansowej oraz Veita Stoßa: czołowego przedstawiciela niemieckiej rzeźby działającego na terenie Krakowa.
Kto prowadził spotkanie?
Prowadzącym zajęcia był mgr Marcin Bogusz, historyk, doktorant w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii Historii, który zajmuje się problematyką z zakresu szeroko rozumianego źródłoznawstwa i archiwistyki. Pan Marcin jest mediewistą – specjalistą zajmującym się średniowieczem.

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__