A+ A A-

Na wczesnośredniowiecznej autostradzie

Rozwój szlaków handlowych przyczynił się do powstania wczesnej formy miast, tzw. emporiów handlowych, które sytuowano często w punktach węzłowych poszczególnych tras. Ośrodki te były centrami rzemiosła i hurtowego handlu towarami z różnych stron świata.
Podczas zajęć Słuchacze dowiedzieli się, jak według źródeł archeologicznych i historycznych zorganizowany był handel w epoce Wikingów; dlaczego powstawały emporia handlowe i kto je zamieszkiwał oraz jakie były konsekwencje rozwoju szlaków handlowych.

Kto prowadził spotkanie?
Prowadzącym zajęcia był mgr Karol Żołędziowski, archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem UW i rekonstruktor historyczny, rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna oraz życie codzienne i rzemiosło średniowieczne.

tworcy autostrada

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__