A+ A A-

O tym, jak nasi przodkowie wosk w metal zaczęli przemieniać

Podczas wykładu uczestnicy mieli okazję poznać historię związaną z początkami wytwarzania przez człowieka przedmiotów ze stopów miedzi. Spotkanie rozpoczęliśmy rozmową, o tym w jaki sposób brąz i mosiądz wykorzystywane są współcześnie w życiu codziennym, by następnie przenieść się na Bliski Wschód u schyłku neolitu, gdzie wszystko się zaczęło. Słuchacze prowadzeni przez bohaterów z kolejnych epok dowiedzieli się, skąd brano metale wykorzystywane do produkcji biżuterii i narzędzi i w jaki sposób ludzie w przeszłości usprawniali produkcję sprawiając, że ich wyroby trafiały do coraz szerszego grona odbiorców. Przy pomocy licznych rekwizytów oraz filmu, uczestnicy mieli okazję poznać tajniki techniki odlewania na „wosk tracony”, by następnie spróbować własnych sił w roli rzemieślnika i wykonać z plasteliny model odlewniczy wybranego przedmiotu z epoki brązu.  Na zakończenie wspólnie sprawdziliśmy wyniki quizu, który Słuchacze wypełniali w trakcie zajęć korzystając ze świeżo zdobytej wiedzy.
Kto prowadził spotkanie?
Prowadzącym zajęcia był mgr Karol Żołędziowski, archeolog, doktorant OBA UW i rekonstruktor historyczny. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna oraz życie codzienne i rzemiosło średniowieczne.

poszukiwacze metal

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__