A+ A A-

Opowieść o Marszałku

Na początek uczestnicy zajęć poznali sytuację na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zaboru rosyjskiego, czyli miejsce dzieciństwa i młodości przyszłego Marszałka. Następnie opowiedzieliśmy sobie o pierwszych pracach konspiracyjnych Piłsudskiego, o jego zesłaniu na Syberię, a także o pobycie w osławionym X Pawilonie warszawskiej Cytadeli. Zademonstrowaliśmy kilka przydatnych w konspiracji technik, jak na przykład wymyślanie pseudonimów czy różne sposoby kamuflażu.
    Następnie omówiliśmy sytuację Piłsudskiego i Legionów Polskich z czasów pierwszej wojny światowej. Wskazaliśmy, co do dziś jest związane z Legionami (między innymi klub sportowy Legia Warszawa). Omówiliśmy także rolę piechoty (Legiony to w większości bowiem żołnierze właśnie tej formacji wojskowej). Na zakończenie tej części zajęć wspólnie wykonaliśmy onuce – podkreślając jakie znaczenie miały one dla żołnierzy.
    W ostatniej części zajęć zostały przedstawiane ciekawostki z życia osobistego Marszałka. Pokazaliśmy zdjęcia z jego życia prywatnego w Sulejówku, z zabaw z córkami. Następnie nauczyliśmy się układać słynnego pasjansa Marszałka, który nazywał się Grób Napoleona. Na zakończenie zajęć wraz z prowadzącym ubranym w strój Marszałka uczestnicy odśpiewali (jako żołnierze-legioniści) pieśń My pierwsza brygada.

Zajęcia poprowadził pan Łukasz Przybyłek.

Poszukiwacze Marszalek1

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__