A+ A A-

Na ratunek Rzeczpospolitej!

Zajęcia zaczęliśmy od wyjaśnienia, czym była Rzeczypospolita obojga narodów i jak jej losy toczyły się do XVIII wieku. Omówiliśmy zasady ustrojowe, wyjaśniona została rola króla i sejmu oraz ich zależności. Uczestnicy zapoznali się przy tej okazji z ówczesnymi bolączkami, przekupstwem i zdradą. Dowiedzieli się jak i dlaczego państwa sąsiednie wpływały na to, co działo się w Rzeczypospolitej. Powiedzieliśmy o przyczynach zaistniałych słabości politycznych i militarnych. Słuchacze DUCHa zapoznali się przy okazji z historią wojskowości epoki, mając możliwość obejrzeć i spróbować obsłużyć rekonstrukcję karabinu wykorzystywanego w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w tym okresie.
Czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz próby reformowania Rzeczypospolitej: omówione zostały prace Sejmu Wielkiego i jego rezultat, Konstytucja 3 Maja, która zmieniała od podstaw cały ustrój państwa. Przy tym zagadnieniu uczestnicy dowiedzieli się o następstwach tego doniosłego czynu, jakim była próba naprawy – kolejnych rozbiorach. Powiedzieliśmy, jaki wpływ miała Konstytucja 3 Maja na kolejne pokolenia Polaków, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości przez kolejne 123 lata zaborów.

Wykład poprowadził p. Michał Teodorowicz

konstytucja

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__