Zajęcia w szkołach

strefa4

 

W roku szkolnym 2016/17 przygotowaliśmy dla szkół specjalną, rozszerzoną ofertę. Oprócz znanego już warszawskim szkołom projektu "Wywołaj DUCHa!" proponujemy także nowości: "Szkoła w Koronie" - projekt kierowny do szkół z Pragi Południe, Pragi Północ oraz Targówka; "Literacki Wehikuł Czasu" - literacko - historyczne spotkania dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów. Uczniom klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych proponujemy także cykl warsztatów, których celem jest przybliżenie uczniom trudnej sztuki debatowania.

„WYWOŁAJ DUCHa!” to program Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii skierowany do szkół podstawowych. W jego ramach realizujemy cykl pięciu zajęć wykładowo – warsztatowych z historii, odbywających się na terenie szkoły. Zapewniamy pełną organizację spotkań: dojazd wykładowców, dostarczenie rekwizytów i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. Szkołę prosimy o udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia oraz sprzętu pozwalającego na odtworzenie prezentacji. SZCZEGÓŁY PROJEKTU

"SZKOŁA W KORONIE" to trzyetapowy projekt mający na celu rozwijanie kompetencji naukowych oraz promocję nauk humanistycznych, w tym szczególnie historii, wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych oraz gimnazjów w dzielnicach Praga Południe, Praga Północ i  Targówek. Projekt skierowany jest do uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1- 3 gimnazjów wybranych 50 klas tychże szkół. Każda szkoła może zgłosić do projektu maksimum 3 klasy.  Każda klasa w ramach Projektu przechodzi przez trzy ścieżki edukacyjne:

ODKRYWAMTWORZĘWIEM  SZCZEGÓŁY PROJEKTU

"LITERACKI WEHIKUŁ CZASU" to program Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii skierowany do klas szóstych szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. W jego ramach realizujemy cykl pięciu zajęć wykładowo warsztatowych z historii i języka polskiego, odbywających się na terenie szkoły. Zapewniamy pełną organizację spotkań: dojazd wykładowcy, dostarczenie rekwizytów i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. Szkołę prosimy o udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia oraz sprzętu pozwalającego na odtworzenie prezentacji.
 SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 

 


 
back to top
..__