A+ A A-

SZKOŁA W KORONIE

SWK 

PROJEKT EDUKACYJNY

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW

Informujemy, że rekrutacja szkół do projektu została zamknięta. Nie mamy już wolnych miejsc.

SZKOŁA W KORONIE to trzyetapowy projekt mający na celu rozwijanie kompetencji naukowych oraz promocję nauk humanistycznych, w tym szczególnie historii, wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych oraz gimnazjów w dzielnicach Praga Południe, Praga Północ i  Targówek. Projekt skierowany jest do uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1- 3 gimnazjów wybranych 50 klas tychże szkół. Każda szkoła może zgłosić do projektu maksimum 3 klasy.  Każda klasa w ramach Projektu przechodzi przez trzy ścieżki edukacyjne:
ODKRYWAMTWORZĘWIEM

1.    ODKRYWAM
Ścieżka ODKRYWAM ma na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów prowadzeniem badań naukowych, odkrywaniem przeszłości, zadanie sobie pytań: skąd jestem? dlaczego w moim otoczeniu jest tak, jak jest? Ścieżka ta ma przedstawić historię jako naukę o człowieku, a co za tym idzie, o nas samych, o tym jak podejmujemy decyzje, jaka jest ich waga, jaki wpływ ma przeszłość na otaczającą nas teraźniejszość. W ramach ścieżki ODKRYWAM każda klasa uczestniczy w 3 warsztatach tematycznych zorganizowanych w szkole, prowadzonych przez wykładowców Fundacji. Każdy warsztat trwa 90 minut.

Ścieżka ODKRYWAM dla szkół podstawowych
Tematem przewodnim jest historia Warszawy. Omawiane na zajęciach wydarzenia są także pretekstem do poruszenia ważnych zagadnień społecznych oraz dotyczących funkcjonowania stolicy.
Tematy warsztatów:

1. Czy trzeba być siłaczem, żeby przenieść stolicę?
2. Potop bez wody, czyli co zalało Polskę?
3. Willa Nova Lwa Lechistanu - Jan III Sobieski

Ścieżka ODKRYWAM dla gimnazjów
Tematem przewodnim jest powojenna historia Polski. Osią jest przypadająca w roku 2016,  trzydziesta piąta rocznica wprowadzenia „Stanu wojennego”.
Tematy warsztatów:

1. Partia z narodem, naród przeciw Partii - kto sprawował władzę w PRLu?
2. Gospodarka za żółtymi firankami - jak przeżyć w PRLu?
3. „Stan wojenny” czyli o tym jak  „mundurowi napadli na rezerwistów w cywilu”

2.    TWORZĘ
Ścieżka TWORZĘ rozbudza zainteresowania naukowe uczniów w sposób czynny – pod okiem nauczyciela wspieranego przez wykładowcę Fundacji  - w grupach przygotowują oni własny historyczny projekt badawczy. Propozycje projektów uczniowskich (jeden projekt na klasę lub w grupach – do wyboru)  oraz sugestie wykonania ich znajdują się w materiałach opracowanych dla potrzeb Projektu.

3.    WIEM
Ścieżka pozwala na sprawdzenie zdobytej wiedzy i zweryfikowanie umiejętności. Tak jak historia uczy nas, iż decyzja jednego człowieka ma wpływ na życie wielu innych ludzi, nieraz całych narodów, tak ścieżka WIEM uświadamia uczniom, jak duże znaczenie ma jednostka. Dzięki pracy każdego ucznia, klasa jako całość otrzyma punktację pozwalającą szkole na zdobycie tytułu „SZKOŁA W KORONIE”.

W ramach ścieżki WIEM – uczniowie klasy (każdy z osobna) przechodzą quiz online na stronie projektu, sprawdzający zdobytą w trakcie trwania projektu wiedzę. Quiz kończy się zdobyciem automatycznie generującego się certyfikatu. Jeśli z danej szkoły w projekcie wezmą udział co najmniej dwie klasy, przejdą pomyślnie wszystkie trzy ścieżki Projektu, a w quizie sprawdzającym średnia punktów każdej klasy wyniesie minimum 80% – szkoła otrzymuje tytuł „SZKOŁY W KORONIE” (dyplom i tabliczkę do powieszenia w widocznym miejscu w szkole).

Ważnym elementem Projektu jest jego STRONA INTERNETOWA, na której znajdą się scenariusze lekcji dla nauczyciela, przewodniki dotyczące wykonania projektów badawczych oraz – przede wszystkim - projekty badawcze poszczególnych klas/grup. Dzięki zamieszczeniu ich na stronie Projektu, powstanie swego rodzaju galeria prac, która stanowić będzie zbiór materiałów dotyczących wiedzy o historii Polski i historii Warszawy. Bardzo ważna jest współpraca wykładowcy Fundacji z nauczycielem (nauczycielami) – koordynatorem Projektu w poszczególnej szkole.

„Przejście” wszystkich 3 ścieżek trwa od 4 do 6 miesięcy.

Projekt „Szkoła w Koronie” opiera się na założeniu, że historia jest przedmiotem niezwykle interesującym dla uczniów, jeśli jest przekazywana w sposób pogłębiony, nowatorski i niekonwencjonalny, angażujący naturalną ciekawość uczniów, bazujący na ich gotowości do podejmowania indywidualnych działań i odwołujący się do ich wyobraźni, kreatywności i już zdobytej wiedzy.  Poznanie historii przyczynia się do rozwoju talentów humanistycznych uczniów, ale również otwiera ich na takie dziedziny jak m.in. nauki polityczne, architektura, moda, sztuka, teatr, etc.

Fundamentem projektu jest kadra wykładowców, którą tworzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, a jednocześnie osoby komunikatywne, cierpliwe, z poczuciem humoru oraz posiadające doświadczenie i predyspozycje do pracy z dziećmi. Dzięki takim wykładowcom, uczniowie spotkają się z wiedzą na najwyższym, akademickim poziomie, podaną w przystępnej dla nich formie.  

Projekt ma na celu:
- Rozwój zainteresowań uczniów historią,
- Zwrócenie uwagi na zagadnienia, fakty i postacie pomijane w głównym nurcie nauczania szkolnego,
- Ukształtowanie u dzieci postawy poszukiwania i odkrywania.
- Dostarczenie wartościowego materiału do kształtowania wyobraźni i pożądanych społecznie postaw,
- Ćwiczenie umiejętności pracy metodą projektów, rozwój umiejętności pracy w grupie,
- Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, dostarczenie nauczycielom nowoczesnych form pracy z uczniami, wzmocnienie kompetencji i roli nauczyciela
- Wykorzystanie doświadczenia i potencjału organizacji pozarządowej oraz potencjału kadry akademickiej w procesie edukacji.

W projekcie mogą wziąć udział klasy z 20 szkół Pragi Północ, Pracy Południe i Targówka. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 692 981 439

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SZKÓŁ
 
logo biale wspolfinansowanie

..__