A+ A A-

PROGRAM

Głównym celem Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest kształtowanie w słuchaczach postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia współczesności, poprzez upowszechnianie znajomości dziedzictwa historycznego i kulturalnego Polski i świata. Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii są interdyscyplinarne, łącząc tematykę z zakresu historii, historii sztuki, geografii, filozofii. Uzupełniają i rozszerzają program nauczania historii w szkole podstawowej.

Celem programu jest:

o    kształtowanie od najmłodszych lat postawy świadomego uczestnictwa w procesach społecznych
o    rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata
o    badanie związków przyczynowo-skutkowych między różnymi wydarzeniami
o    wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy
o    wprowadzanie w atmosferę poważnej, akademickiej nauki
o    pokazywanie, że zdobywanie wiedzy to ważna dziedzina życia – wymagająca wysiłku, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję i ogromne korzyści

Absolwenci DUCHa lepiej rozumieją teraźniejszość, kojarzą fakty, wyciągają wnioski, analizują, potrafią myśleć krytycznie. Są tolerancyjni i otwarci. Znajomość historii potrafią wykorzystać w wielu dziedzinach życia.

Edukacja w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii odbywa się następujących grupach wiekowych:

  • Grupy Obserwatorów  – uczniowie klas I i II szkoły podstawowej
  • Grupy Poszukiwaczy  – uczniowie klas III szkoły podstawowej
  • Grupy Badaczy  – uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej
  • Grupy Podróżników – uczniowie klas VI szkoły podstawowej
  • Grupy Twórców – uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej


W każdej grupie wiekowej omawiane są inne zagadnienia, dostosowane do poziomu słuchaczy zarówno pod względem złożoności, jak i sposobu przedstawienia.

Uczniowie klas I - II zaczynają swoją przygodę z DUCHem od pytania: Co się działo? Jak to było? czyli z poziomu Obserwatora – oglądającego obrazy z przeszłości oraz Poszukiwacza (klasy III) – aktywnie odnajdującego historyczne pamiątki i źródła historyczne wokół siebie.
Następnie przechodzą do pytania: Dlaczego tak się stało? czyli do poziomu Badacza dociekającego przyczyn zmian zachodzących w poszczególnych dziedzinach życia oraz Podróżnika wyruszających szukać odpowiedzi.
Kolejnym etapem jest pytanie: Co z tego wynikło? To poziom Twórcy, potrafiącego tworzyć scenariusze wydarzeń, dopatrywać się przyczyn współczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie w wydarzeniach historycznych.

W każdej grupie w roku szkolnym odbywa się 20 zajęć, standardowo 60 minutowych. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Warszawskim (Kampus Główny i jego bezpośrednie sąsiedztwo), oraz - kilka razy w semestrze - w interesujących miejscach Warszawy np. muzeach, galerach.
Przed rozpoczęciem każdego semestru uczestnicy otrzymują harmonogram spotkań, w którym wyszczególnione są: godzina, miejsce oraz temat spotkania.
Zajęcia odbywają się o stałej godzinie. Wyjątkiem są zajęcia w muzeach, gdzie słuchacze są podzieleni na więcej grup, a spotkania są dłuższe. Godziny spotkań są wówczas niestandardowe.

 

Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii prowadzi również zajęcia dla szkół. Od roku szkolnego 2019/2020 rozpoczynamy również projekt dla licealistów:

Więcej informacji:

Wywołaj DUCHa!

 
 
Patronem medialnym Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest
logo-Miasto-Dzieci
..__