A+ A A-

XX WIEK

XXW3
Niepodległość, Okupacja, Wolność. Polska XX wieku.

Celem projektu jest przybliżenie Słuchaczom XX-wiecznej historii Polski w międzynarodowym kontekście. Biorąc udział w cyklu spotkań będą oni mieli okazję prześledzić historię Polski od odzyskania niepodległości, aż do powojennej odbudowy Polski a w szczególności Warszawy.
Podczas zajęć przyjrzymy się działaniom militarnym oraz dyplomatycznym, które dorowadziły do odzyskania niepodległości w 1918 roku oraz do uformowania się granic naszego młodego wówczas państwa. Zgłębimy trudy budowania niepodległej Polski, jej rozwój gospodarczy, kulturalny, przerwany przez wybuch kolejnego strasznego konfliktu we wrześniu 1939 roku. Rozmowie o drugiej wojnie światowej poświęcimy dużą część zajęć cyklu. Poznamy najciekawsze, najbardziej spektakularne akcje, nie tylko militarne ale także szpiegowskie i dezinformacyjne. Dowiemy się, jakie działania doprowadziły do zakończenia wojny i jak podnosił się z gruzów zniszczony kraj. Nasze spotkanie z XX wieczną historią Polski zakończymy na latach 50 minionego stulecia.
Ideą projektu jest przybliżenie Słuchaczom wydarzeń kluczowych dla współczesnej historii Polski, często niedostatecznie obecnych czy pobieżnie omawianych na lekcjach historii w szkole. Wiedza ta będzie również przydatna na lekcjach WOS czy języka polskiego.
Projekt ma za zadanie rozwijać horyzont myślowy młodego człowieka oraz pomagać w zrozumieniu współczesnej Europy i świata.

Projekt jest skierowany do uczniów od 6 klasy szkoły podstawowej, składa się z 20 zajęć 60 minutowych odbywających się w soboty lub w niedziele w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  i/lub w Centrum Edukacji Historycznej ul. Zielna 39.
Koszt całości: 630zł
Koszt udziału w dwóch grupach (DUCH oraz XX wiek) 1140 zł

Zapisy odbywać się będą poprzez formularz zapisowy od 15 maja 2018.

 

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii nie prowadzi działalności gospodarczej. Opłaty wpłacane na konto Fundacji przeznaczane są na organizację zajęć i realizację pozostałych celów statutowych.

Opłata za udział w zajęciach w roku akademickim 2018/19 obejmuje cały rok zajęć i wynosi:

630 zł

Opłata obejmuje rok uczestnictwa w Cyklu XX WIEK

630 zł

Opłata obejmuje cały rok nauki w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii

1140 zł

Opłata obejmuje rok nauki w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii oraz uczestnictwo w Cyklu XX WIEK

 

Istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch równych ratach:

I rata - 315 zł (uprawwnieni do zniżek 284 zł*)

I rata - 570 zł (uprawnieni do zniżek 513 zł*) - udział w dwóch grupach (DUCH i XX WIEK)

w ciągu 7 dni od dnia zapisania dziecka na zajęcia

II rata - 315 zł (uprawwnieni do zniżek 284 zł*)

II rata - 570 zł (uprawnieni do zniżek 513 zł*) - udział w dwóch grupach (DUCH i XX WIEK)

do dnia 01.10.2018

 

*Zniżki:

Dla rodzeństwa:

Dwoje dzieci

10% zniżki na każde dziecko

Trzecia i kolejna osoba z rodzeństwa uczestniczy w zajęciach bezpłatnie

Dla studentów kontynuujących zajęcia w kolejnym roku akademickim - 10% zniżki

Dla posiadaczy Karty Warszawiaka oraz Karty Młodego Warszawiaka - 10% zniżki

 

Uwaga! Poszczególne zniżki nie sumują się!