A+ A A-

Z wizytą u Książąt Mazowieckich

Zajęcia historyczne dla szkółZapraszamy  klasy 1 i 2 warszawskich szkół podstawowych  do udziału w
projekcie Z WIZYTĄ U KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH
 
W każdej klasie odbędzie się 6 warsztatów 45 minutowych. Tematyka warsztatów ukaże historię Warszawy w ujęciu lokalnym, nie tylko jako stolicę Polski ale przede wszystkim jako stolicę Mazowsza. Uczniowie podczas zajęć stworzą swoją własna grę planszową. Powstanie plansza, postacie (książę, księżniczka, król, królowa), karty z pytaniami i zadaniami, instrukcja.
 
Tematy spotkań – każde spotkanie trwa 2 x 45 minut:
1. Początki Warszawy - podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jakie znaczenie dla rozwoju osadnictwa ma rzeka, co okoliczni mieszkańcy jej zawdzięczali. Zbudujemy tratwy, sprawdzimy jak wiele towaru uda się na nich przewieźć. Uczniowie dowiedzą się, jakie znaczenie ma rzeka dla rozwoju miasta i czy faktycznie wpłynęła na rozwój Warszawy.
2. Warszawa stolicą - na lekcji dowiemy się, jak wyglądało życie na zamku, jakie były dworskie rozrywki. Jak
wyglądał herb Mazowsza a jak księcia. Jakie były zasady tworzenia herbów. Podczas zajęć uczniowie zbudują
makietę zamku, zaprojektują własny herb, wezmą udział w inscenizacji pasowania na rycerza.
3. Co było dalej? – na tym spotkaniu dowiemy się, jak zmieniała się Warszawa w czasach ostatnich Jagiellonów,
jakie ciekawe budynki powstały, jakie wydarzenia miały miejsce. Podczas zajęć uczniowie rozwiążą serię
łamigłówek, dzięki którym poznają ciekawe budowle z czasów głównie Zygmunta Augusta – barbakan, most.
 
Każdy temat obejmuje dwa elementy: część teoretyczno - warsztatową oraz część praktyczno- plastyczną. Ta pierwsza będzie stanowiła przekazanie wiedzy w aktywny, angażujący sposób poprzez zadania, zagadki, inscenizacje, ta druga – to będzie praca nad grą – układanie pytań do gry, obmyślanie i przetestowanie zadań (m.in. kalamburów), tworzenie planszy, pionków, instrukcji, kart z pytaniami, kart z
zadaniami. 


Ostatnią częścią projektu będzie część grywalizacyjna, konkursowa. Tutaj uczniowie będą mieli za zadanie
wykonać dwie rzeczy:  
1. Sfotografować swoją grę – będziemy wybierać najpiękniejsze wykonania  
2. Wziąć udział w Teleturnieju online na temat historii Warszawy i Mazowsza
 
Za oba elementy klasom przyznawane zostaną punkty, zwycięskie klasy, czyli te, które z powadzeniem przejdą
przez wszystkie etapy – otrzymają tytuł i dyplom Znawców Mazowsza.  
 
syrenka

Warszawo, poznajmy się! II edycja

warsztaty varsavianistyczne dla dzieci

WARSZAWO, POZNAJMY SIĘ! to trzyetapowy projekt mający  na  celu  rozwijanie  kompetencji
naukowych oraz promocję nauk humanistycznych, w tym szczególnie historii. Projekt jest kierowany
do uczniów klas 3 warszawskich szkół podstawowych.  
 
WARSZAWO, POZNAJMY SIĘ! jest projektem bezpłatnym. Jego cele to:
 
• rozwój zainteresowań uczniów historią;
• zwrócenie uwagi na zagadnienia, fakty i postacie pomijane w głównym nurcie nauczania
szkolnego;
• ukształtowanie u dzieci postawy poszukiwania i odkrywania;
• dostarczenie wartościowego materiału do kształtowania wyobraźni i pożądanych społecznie
postaw;
• ćwiczenie umiejętności pracy metodą projektów, rozwój umiejętności pracy w grupie;
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, dostarczenie nauczycielom nowoczesnych form pracy
z uczniami, wzmocnienie kompetencji i roli nauczyciela;
 
Każda klasa zgłoszona przez szkołę do projektu, przechodzi przez trzy ścieżki edukacyjne: odkrywam –
tworzę – wiem.  
 
1. ODKRYWAM
Ścieżka „odkrywam” ma  na  celu  rozbudzenie  zainteresowań  uczniów  badaniami  naukowymi,
odkrywaniem przeszłości, szukaniem odpowiedz na pytanie: skąd jestem; dlaczego w moim otoczeniu jest tak, jak jest? Ścieżka ta ma przedstawić historię jako naukę o człowieku, a co za tym idzie, o nas samych,  o  tym  jak  podejmujemy  decyzje,  jaka  jest  ich  waga,  jaki  wpływ  ma  przeszłość  na teraźniejszość. W ramach ścieżki „odkrywam” każda klasa uczestniczy w 3 warsztatach tematycznych
zorganizowanych w szkole po 45 minut każdy.
 
TEMATY WARSZTATÓW:
 
1) PASTa – drapacz chmur
2) PRUDENTIAL – witamy w telewizji
3) PAŁAC KULTURY – czy tu mieszka król?
 
2. TWORZĘ
 
Ścieżka „tworzę” rozbudza zainteresowania naukowe uczniów w sposób czynny – pod okiem
nauczyciela  wspieranego  przez  wykładowcę  Fundacji,  w  grupach  przygotowują  oni  własny
historyczny projekt badawczy. Propozycje projektów uczniowskich (jeden projekt na klasę lub w
grupach  –  do wyboru) oraz sugestie wykonania ich znajdują się w materiałach opracowanych dla
potrzeb Projektu.
 
3. WIEM
Ścieżka pozwala na sprawdzenie zdobytej wiedzy i zweryfikowanie umiejętności. Tak jak historia uczy
nas, iż decyzja jednego człowieka ma wpływ na życie wielu innych ludzi, nieraz całych narodów, tak
ścieżka „wiem” uświadamia uczniom, jak duże znaczenie ma jednostka. W ramach ścieżki „wiem” –
uczniowie klasy (każdy z osobna) przechodzą quiz online, sprawdzający zdobytą w trakcie trwania
projektu wiedzę. Dzięki pracy każdego ucznia, klasa jako całość otrzyma punktację pozwalającą szkole
na zdobycie tytułu „Mocarze historii 2021”.
 
Ilość miejsc ograniczona - do projektu zapraszamy 35 klas z warszawskich szkół podstawowych.
Uwaga! Projekt jest kierowany do klasy 3.

syrenka

Średniowiecze dla szkół

jasne ciemne wieki 2

Zapraszamy klasy  5 - 8 warszawskich szkół podstawowych do udziału w projekcie „Jasne ciemnie wieki”.  

Celem projektu „Jasne ciemne wieki" jest wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji i umiejętności z zakresu historii oraz szeroko rozumianej humanistyki, wsparcie nauczycieli w dostępnie do rzetelnie i nowocześnie przygotowanych bezpłatnych materiałów edukacyjnych oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej warszawskich szkół, poprzez przygotowanie lekcji na najwyższym naukowym poziomie merytorycznym.  Projekt „Jasne ciemne wieki" zakłada upowszechnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu historii średniowiecznej wśród uczniów klas 5- 8 warszawskich szkół podstawowych.

Projekt „Jasne ciemne wieki" składa się z III części:

I) 7 lekcji e-learningowych
Każda po 45 minut, nagrana tak, aby można ją było odtworzyć w szkole na lekcji historii/języka polskiego/ kółku historycznym lub – w razie nawrotu nauczania na odległość i zamknięcia szkół – w domu. Do odtworzenia lekcji wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Tematyka lekcji:

1. Upadek cesarstwa rzymskiego na zachodzie (476).
2. Mahomet i Arabowie (610- 632).
3. Renesans Karoliński (753–987).
4. Imperium mongolskie (1206- 1260).
5. Czarna Śmierć (1347- 1350).
6. Wielkie wynalazki średniowiecza.
7. Upadek Konstantynopola (1453)

Lekcje będą udostępniane klasom od połowy października 2021, co miesiąc nowa.

II ) Wernisaż
W czasie trwania projektu każda klasa będzie miała za zadanie przygotować plakat
przedstawiający mapę myśli do wybranego tematu omawianego na zajęciach. Wernisaż prac
odbędzie się na Wydziale Historii lub Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego lub w Centrum Edukacji Historycznej w Budynku PASTy (czyli w siedzibie Fundacji).

III) Debata  
Pod koniec roku szkolnego 2021/22 tj. w kwietniu – czerwcu odbędzie się cykl debat na jeden
z wybranych tematów:
1. „Średniowiecze – czas ciemnoty czy rozwoju”
2. „Średniowiecze – początek i koniec epoki, czy można podać inne daty” .
3. "Średniowiecze - najważniejsze wydarzenie epoki"

Temat do debaty wybiera klasa. Debaty zostaną zorganizowane w poszczególnych klasach, będą trwać 45 minut. Jeśli zajdzie taka potrzeba w związku z nawrotem pandemii, odbędą się on – line.


Ilość miejsc ograniczona - do projektu zapraszamy 30 klas z warszawskich szkół podstawowych. Uwaga! Projekt jest kierowany do klasy 5-8.

Więcej informacji:
MAIL:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
TEL: 692 981 439

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

syrenka

Projekty edukacyjne 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 i dzięki współfinansowaniu z Biura Edukacji m.st. Warszawy Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii realizuje w warszawskich szkołach podstawowych projekty:

jasne ciemne wieki 2

 

JASNE CIEMNE WIEKI to projekt kierowany do uczniów klas 5 - 8 warszawskich szkół podstawowych. Obejmuje siedem 45 minutowych lekcji e-learningowych. Raz w miesiącu ukazywać się będzie jedna (począwszy od października).

Zapisy odbywają sie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

 

warszawo

WARSZAWO, POZNAJMY SIĘ to trzyetapowy projekt mający  na  celu  rozwijanie  kompetencji naukowych oraz promocję nauk humanistycznych, w tym szczególnie historii. Projekt jest kierowany do uczniów klas 3 warszawskich szkół podstawowych.

Każda klasa zgłoszona przez szkołę do projektu, przechodzi przez trzy ścieżki edukacyjne: odkrywam – tworzę – wiem, biorąc udział w warsztatach, tworząc własny projekt badawczy, a na koniec sprawdzając swoją wiedze przez udział w quizie.

 

WIĘCEJ O PROJEKCIE

 

z wizyta u książąt2

Z WIZYTĄ U KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH - w ramach w każdej klasie odbędzie się 6 warsztatów 45 minutowych. Tematyka warsztatów ukaże historię Warszawy w ujęciu lokalnym, nie tylko jako stolicę Polski ale przede wszystkim jako stolicę Mazowsza.
Uczniowie podczas zajęć stworzą swoją własna grę planszową. Powstanie plansza, postacie (książę,
księżniczka, król, królowa), karty z pytaniami i zadaniami, instrukcja.

Projekt skierowany jest do klas 1 i 2 warszawskich szkół podstawowych.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

 


DUCH POLECA:

Historia naturalna logo3

HISTORIA NATURALNA W SOBOTY – Cykl 7 zajęć, w ramach których prześledzimy historię przyrodoznawstwa od starożytności do XIX wieku. Uczestnicy wezmą udział w czterech warsztatach na temat odkryć naukowych dotyczących świata zwierząt (i nie tylko!) oraz trzech wyprawach do warszawskich muzeów, w których tropić będziemy najniezwyklejsze stworzenia, takie jak jednorożce, mamuty czy dinozaury!
W ramach cyklu uczestnicy poznają najciekawsze teksty źródłowe z różnych epok, w tym fragmenty traktatów przyrodniczych, listy uczonych czy dzienniki odkrywców, ilustracje przyrodnicze oraz wspaniałe dzieła sztuki.
W ramach zajęć dowiecie się:
a.    Co o zwierzętach sądził Arystoteles
b.    Jak przyrodę przedstawiali artyści przed wiekami
c.    Dlaczego dawne obrazy zamieszkują zwierzęta rzeczywiste i potwory
d.    Jak powstają kolekcje naturaliów
e.    Co znajdziemy w renesansowych traktatach o zwierzętach
f.    Czym jest taksonomia
g.    Jak Humboldt i Darwin badali przyrodę

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

HISTORIA NATURALNA W SZKOŁACH  - cykl 4 spotkań, które nasz wykładowca poprowadzi w zgłaszającyh się szkołach.

Dlaczego 500 lat temu Europejczycy wyobrażali sobie świat jako zamieszkiwany przez legendarne jednorożce, mityczne harpie i syreny, czy straszne morskie potwory? Jak to możliwe, że przez wieki, stworzenia te sąsiadowały z jeleniami czy psami w encyklopediach przyrodniczych? Jakie odkrycia doprowadziły do powstania współczesnej biologii? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w ramach oferowanego cyklu edukacyjnego. Podczas każdych spośród czterech zajęć warsztatowych prześledzimy historię poznawania przyrody od starożytnych fantastycznych opisów świata, po teorię ewolucji Karola Darwina.
W ramach zajęć dowiecie się:

a.  Z czego składa się żyrafa i gdzie żyją jednorożce, czyli jak wyobrażano sobie zwierzęta w starożytności
b. Co znaczy słoń oraz gdzie żyją ludzie z psimi głowami, czyli o wiedzy ze średniowiecznych bestiariuszy
c. Czy wszystkie zwierzęta żyjące w wodzie są rybami, czyli przegląd renesansowych historii naturalnych
d. Kiedy i dlaczego przestano wierzyć w legendarne zwierzęta, czyli o powstaniu nauk przyrodniczych.

O wzięciu udziału klasy w projekcie decyduje dostępność miejsc. Prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt HISTORIA NATURALNA REALIZOWANY JEST PRZEZ FUNDACJĘ NAUK ŚCISŁYCH.

 

UWAGA! Jeśli dojdzie do zamknięcia szkół wszystkie zajęcia udostępniane będąw formie zdalnej po wcześniejszych umówieniu terminu z poszczególną klasą.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 


syrenka

Regulamin zajęć zdalnych - Studio DUCH


I. Postanowienia ogólne
§1

 1. Studio DUCH to ogólnopolski projekt dotyczący edukacji historycznej realizowany zdalnie.
 2. Projekt realizowany jest we współpracy przez Fundację Nauk Ścisłych oraz Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii zwane dalej Organizatorem.


II. Cele projektu
§2

 1. Celem Studia DUCH jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu historii Polski i historii świata we wszystkich jej aspektach.
 2. Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Obejmuje zajęcia o charakterze ogólnym oraz grupy tematyczne.

Zajęcia ogólne prowadzone są w następujących grupach wiekowych:

 • Grupa 1 – uczniowie klas 1-3 SP
 • Grupa 2 – uczniowie klas 4-5 SP
 • Grupa 3 – uczniowie klas 6-8 SP

Oraz w następujących grupach tematycznych:

 • II wojna światowa – uczniowie klas 6-8 SP
 • Wojna, która się nie skończyła – uczniowie klas 6-8 SP


3. Do udziału w zajęciach zdalnych słuchaczowi potrzebny jest sprzęt: laptop z kamerką i mikrofonem lub tablet lub inne multimedialne urządzenie, konieczny będzie także dostęp do Internetu.
4. Słuchacze mogą rozpocząć zajęcia Studia DUCH w dowolnym roku szkolnym, w zależności od dostępności miejsc.


III. Zasady rekrutacji oraz opłaty za zajęcia
§3

1. Słuchaczami Studia DUCH mogą być uczniowie szkół podstawowych, którzy zostaną zapisani na zajęcia przez swoich rodziców/opiekunów i rodzice/opiekunowie dokonają opłaty za ich udział w zajęciach.
2. W procesie rekrutacji pierwszeństwo mają dotychczasowi studenci oraz ich rodzeństwo.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe wniesienie opłaty.
4. Opłata za zajęcia jest odpłatnością za całość kursu, nie zaś sumą kosztów poszczególnych zajęć.
5. Opłata może być wniesiona w całości lub w ratach, których wysokość ustalana jest każdorazowo przez Organizatora przed zapisami na dany rok szkolny. Terminy płatności podane są na stronie internetowej www.duch.edu.pl

Brak wniesienia w terminie kolejnej raty opłaty za zajęcia skutkuje natychmiastowym usunięciem z listy uczestników.
6. Opłata jest w całości przeznaczana na organizację wykładów.
7. Organizator nie zwraca opłat za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny.
8. Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący na stronie info.duch.edu.pl
9. Zapisy na kolejny rok szkolny rozpoczynają się zazwyczaj 15 maja, w roku 2021 decyzją Organizatora zapisy zostały przesunięte i będą trwały od 20 sierpnia 2021.
10. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Fundacja zastrzega sobie prawo wstrzymania zapisów, gdy grupy osiągną maksymalną liczebność.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji zajęć w przypadku, gdy zainteresowanie będzie zbyt małe i nie zbiorą się grupy.


IV. Zasady uczestnictwa
§4

 1. Każdy nowy słuchacz Studia DUCH przed pierwszymi zajęciami otrzyma mailowo Indeks Słuchacza do wydruku. W Indeksie Słuchacz będzie zaznaczał obecność na kolejnych zajęciach.
 2. Słuchacz, który będzie obecny na przynajmniej 15 zajęciach (według wpisów w indeksie) otrzyma dyplom ukończenia kursu.
 3. Słuchacz, który będzie obecny na przynajmniej 18 zajęciach (według wpisów w indeksie) otrzyma dyplom z wyróżnieniem.
 4. Dyplomy rozesłane zostaną w postaci plików .pdf do samodzielnego wydruku.


§5


3. Organizator nie zapewnia sprzętu ani nie pokrywa kosztów jego zakupu.
4. Organizator nie zapewnia łącza internetowego dla Słuchaczy ani nie porywa kosztów jego zakupu.

V. Organizacja spotkań
§6

 1. Zajęcia odbywają się w cyklach rocznych, cykl obejmuje 20 zajęć.
 2. Zajęcia Studia DUCH odbywają się za pośrednictwem platformy Zoom.
 3. Minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru rodzice/opiekunowie informowani są o harmonogramie zajęć na dany semestr (semestr obejmuje 10 zajęć) poprzez udostępnienie tych wiadomości w panelu słuchacza, do którego dostęp otrzymują przy zapisie na zajęcia.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany w sytuacjach losowych tematu lub terminu zaplanowanych zajęć.
 5. Każde spotkanie trwa minimum 60 minut.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania spotkań dłuższych niż 60 minut, jeśli wymaga tego omawiany temat.
 7. Udział w niektórych zajęciach wymaga przygotowania – wydrukowania materiałów, skompletowania akcesoriów (np. materiałów plastycznych). Rodzice zostaną o tym poinformowani z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
 8. Zajęcia są nagrywane, można je odtworzyć w ciągu 7 dni.

VI. Udział w zajęciach
§6


1. Słuchacze zobowiązani są do punktualnego przybywania na zajęcia. Wirtualny pokój otwarty jest minimum 5 minut przed zajęciami.
2. Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
3. Słuchacze są zobowiązani do wyciszenia mikrofonów. Mogą one zostać włączone na wyraźną prośbę wykładowcy.
4. Osoby, które muszą wcześniej wyjść z zajęć proszone są o zrobienie tego dyskretnie, bez przerywania toku spotkania i bez przeszkadzania innym.
5. Słuchacz zobowiązany jest do traktowania z szacunkiem pozostałych słuchaczy, wykładowców oraz obsługi zajęć.

6. Karygodnie złe zachowanie słuchacza podczas zajęć, może być powodem wyproszenia go z zajęć, a nawet w skrajnych przypadkach - dyscyplinarnego usunięcia go z listy słuchaczy.

.VI. Rezygnacja z udziału w zajęciach
§10

1. Rodzice/opiekunowie mogą wykreślić dziecko z listy słuchaczy Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii do dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym. Wniesiona opłata jest wówczas zwracana w całości, przelewem w terminie 30 dni od daty rezygnacji.
2. Rezygnację z udziału w zajęciach należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach po terminie wymienionym w pkt. 1 opłata nie będzie zwracana.


VII. Reklamacja jakości zajęć
§11

1. Organozator dokłada wszelkich starań, aby jakość zajęć zarówno w sferze organizacyjnej jak i merytorycznej była możliwie najwyższa.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje mogą być wnoszone przez rodziców/opiekunów drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. W opisie należy podać jakich dokładnie zajęć dotyczy reklamacja: podać datę, godzinę, temat wykładu, nazwisko prowadzącego oraz opisać istotę zgłaszanego problemu.
3. Uwagi i reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w trybie priorytetowym, maksymalnie do 14 dni od daty wpływu.
4. Organizator każdorazowo stara się rozwiązać problem na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzyga sąd cywilny właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

VIII. Ochrona danych osobowych
§12

1. Rodzice/opiekunowie słuchaczy Studia DUCH wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów koniecznych przy organizacji projektu.
2. Administratorami danych jest Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Cikawej Historii. Prawa i obowiązki Fundacji względem posiadanych danych osobowych określają przepisy o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
3. Rodzice/opiekunowie mają prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych, przy czym wniosek o usunięcie danych jest równoznaczny z wnioskiem o usunięcie dziecka z listy słuchaczy.
4. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na komunikację z Fundacją w celach związanych z projektem drogą elektroniczną, w myśl przepisów Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


IX. Postanowienia końcowe
§13

1. Zapisanie dziecka na zajęcia Studia DUCH jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej www.fns.edu.pl oraz www.duch.edu.pl (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zajęć).
2. Zapisanie dziecka na zajęcia Studia DUCH jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu i jego pełną akceptację.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
4. O wszelkich zmianach rodzice/opiekunowie studentów są informowani za pośrednictwem strony internetowej oraz mailowo.

Więcej artykułów…

 1. SCENARIUSZE ZAJĘĆ DO POBRANIA
 2. LATO W MIEŚCIE 2021
 3. Wakacje za pasem?
 4. HISTORIA W LEKTURACH, czyli …
..__