A+ A A-

Zajęcia zdalne dla szkół

Aby wspomóc nauczycieli i uczniów w tym trudnym okresie, jakim jest pandemia Covid – 19 i niepewność co do możliwości normalnego, stacjonarnego nauczania Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii przygotowała cykle 5 lekcji dotyczących historii Polski i wydarzeń, które na losy Polski miały wpływ. Tematy zajęć są inne niż te, które realizujemy stacjonarnie w szkołach.

21

Lekcje są nagrane i opatrzone dodatkowymi materiałami dydaktycznymi. Do każdej lekcji przygotowana jest karta pracy. Lekcje są przystosowane do wieku i możliwości percepcji ucznia poszczególnej klasy. Rozwijają i pogłębiają wiedzę objętą Podstawę Programową.

 

..__