A+ A A-

W poszukiwaniu świętego Graala

Podczas zajęć Słuchacze DUCHa dowiedzieli się, kim byli król Artur i rycerze Okrągłego Stołu, czym jest Święty Graal i gdzie go można znaleźć oraz poznali też miejsca związane z legendami arturiańskimi. Usłyszeli też, że rycerzem, który znalazł Graala był Galahad, a najwybitniejszymi poetami, którzy opowiadali tę historię byli Chretien de Troyes i Wolfram von Eschenbach.
W Polsce w rycerzy Okrągłego Stołu bawili się książęta (przede wszystkim wielkopolscy i śląscy), rycerze i mieszczanie (w Gdańsku i innych miastach Prus Królewskich.
Prowadzącym spotkanie był Dariusz Piwowarczyk, historyk, znawca kultury rycerskiej, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Historią interesuje się od 6 roku życia, w dzieciństwie wiedział wszystko o Napoleonie, lecz zanim osiągnął wiek średni poświęcił się średniowieczu. O swoich ulubionych bohaterach napisał kilka książek, m. in. „Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV – XV wiek)”, „Normanowie i Bizancjum w XI stuleciu”, „Słynni rycerze Europy. Rycerze Chrystusa”. O innych zagadnieniach pisze artykuły publikowane w miesięczniku „Mówią Wieki” – np. „Bernard de la Salle – rycerz kot”, „Jak król Władysław ścigał krzyżaków pod Grunwaldem” czy „Dwie śmierci króla Edwarda II”.

..__