A+ A A-

Opowieść z krainy lodu

Najwcześniejszy etap prehistorii określany jest mianem paleolitu. Trwał on od ok. 2,5 mln do 10 tys. lat temu. Na ten okres przypada m.in. ewolucja rodzaju ludzkiego od Homo Habilis do formy współczesnej, czyli Homo Sapiens. Najstarsze materialne świadectwa zachowań kulturowych człowieka pochodzą ze wschodniej Afryki, skąd dopiero ok. 1,5 mln lat temu człowiek rozprzestrzenił się na pozostałe, możliwe do zasiedlenia obszary. Mniej więcej 230 tys. lat temu na terenach Europy, a nieco później również Bliskiego Wschodu pojawił się neandertalczyk. Był to gatunek doskonale przystosowany do panującego wówczas chłodnego klimatu, przy czym jego świat znacznie różnił się od współczesnego. W epoce lodowcowej (plejstocenie) ogromne połacie półkuli północnej zajęte były przez lądolód, nieco na południe od pustyni lodowej rozciągała się tundra a jeszcze dalej chłodny step. Podstawę diety neandertalczyków stanowiła plejstoceńska megafauna – mamuty, nosorożce włochate, niedźwiedzie jaskiniowe i tygrysy szablozębne to gatunki zwierząt powszechnie występujące na stanowiskach archeologicznych z tego okresu.
Kto prowadził spotkanie?
Prowadzącym spotkanie był dr Michał Przeździecki, archeolog, wykładowca uniwersytecki z kilkunastoletnim stażem. Brał udział w misjach wykopaliskowych na terenie Syrii, Uzbekistanu i Kazachstanu. Jest autorem licznych projektów i prac badawczych. Jego wielką pasją jest sport, wspinaczka skałkowa oraz street workout. Są to dyscypliny, którym poświęca każdą wolną chwilę.

podroznicy kraina lodu

..__