A+ A A-

Świńska historia, spojrzenie na średniowieczną wieś

Dla mieszkańców średniowiecznych wsi zwierzęta hodowlane miały ogromne znaczenie. Dawały zarówno ciepłe okrycia – wełnę i skóry, a także mięso i nabiał. Nic więc dziwnego, że ludzie dbali o nie najlepiej jak potrafili. Jak jednak wyglądał chów zwierząt? Okazuje się, że zupełnie inaczej niż obecnie. Część z nich żyła w sposób półdziki wpędzając dużo czasu np. w okolicznych lasach pod okiem oddelegowanego do tego zadania pastuszka. Nawet w czasie zimy zwierząt często nie trzymano w zamkniętych, ogrzewanych pomieszczeniach, często jedynym schronieniem dla nich była wiata – z dachem ale bez ścian.  Jak przeżyły? Okazuje się, że zwierzęta te były zupełnie inne niż znane nam obecnie gatunki. Świnia wyglądem przypominała raczej dzika niż współczesną świnię. Miała o wiele dłuższe nogi, oraz gęstą sierść. Człowiek w dążeniu do uzyskania jak najwięcej korzyści z jednego zwierzęta, stworzył rasy zupełnie odmienne od ich przodków, oraz zupełnie nie zdolne do przeżycia w naturalnych warunkach. Zajęcia poprowadziła dr Aneta Pieniądz.

trefne3

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__